תכנית הכנס:
17:30
הרשמה והתכנסות
18:00
מה חושב הציבור הישראלי בנושאי חברה וכלכלה ומה אפשר ללמוד מזה על השינוי הדרמטי שמתחולל כאן? רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית
18:15
איפה היינו, מה עשינו ומה הלאה? ח"כ שלי יחימוביץ'
18:30
פאנל מרכזי - האם השיח החברתי-כלכלי בישראל השתנה וכיצד זה משפיע על המדיניות
הכלכלית ועל המערכת הפוליטית?

מנחה: רוית הכט (הארץ)
19:30
הפסקת קפה
20:00
שולחנות עגולים בהשתתפות אנשי ממשל, מנהיגי עובדים, ראשי ארגונים ומומחים.
4 דיונים מקבילים – יש לבחור דיון מראש בשדה ההרשמה לכנס
דיון 1
מהסכם קיבוצי לשינוי חברתי - מהי הבשורה שמביא גל התארגנויות העובדים לחברה
הישראלית?
מנחה: יאיר טרצ'יצקי, יו"ר ארגון העיתונאים
דיון 2
נערי האוצר החדשים - האם המגזר הציבורי בישראל משנה את פניו ומקדם החלטות חברתיות יותר?
מנחה: מיקי פלד, כלכליסט
דיון 3
מרעיונות למדיניות - מהם הרעיונות החברתיים-כלכליים שצריך לקדם בישראל
בשנת 2016?
ההרשמה לדיון זה הסתיימה
דיון 4
כשדור ה- Y פוגש את השיטה - האם דור המחאה החברתית מצליח לקדם שינוי
חברתי-כלכלי בישראל?
ההרשמה לדיון זה הסתיימה
21:30
מוסיקה, כיבוד ושתיה

מבין הדוברים בכנס: